การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ(Licensing)

ภาพรวม(Overview)

บริษัทเอซิส เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมทุกด้าน รวมไปถึงเรื่องการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ ทั้งจากองค์กรขนาดใหญ่ สถาบันวิจัยทางการศึกษา หรือแม้แต่นักประดิษฐ์อิสระ เอซิสฯมีความเชื่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ จึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถทำให้ประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาของท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ปัจจุบัน บริษัทเอซิสทำหน้าที่ตัวแทนให้แก่บริษัทข้ามชาติและสถาบันวิจัยระดับชาติ อย่างเช่น Honeywell Inc. และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 


กลุ่มอุตสาหกรรม(Industry)

เอซิส ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมในการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเทคโนโลยี เราใส่ใจที่จะสร้างสัมพันธภาพอันดีเยี่ยมกับลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะทำให้ท่านตระหนักถึงศักยภาพและมูลค่าของสินทรัพย์ทางปัญญาที่ท่านมีอยู่อย่างสูงสุด

 


สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย(Research Institutes and Universities)

เอซิส เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการอนุญาตให้ใช้สิทธิให้กับหลายสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การถ่ายทอดสิ่งประดิษฐ์และการค้นคว้าวิจัยต่างๆ เป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางการตลาดและสามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่นักประดิษฐ์และสังคมได้รับ

 


การซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา(IP Acquisition) 

เอซิส มีผลงานในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามากมาย โดยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยตลอดจนสถาบันการศึกษา การมีหุ้นส่วนในวงการอุตสาหกรรมและการศึกษานั้นหมายถึง ความสามารถของเราในการช่วยเสาะหาทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถซื้อขายได้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิได้

 


การอนุญาตให้ใช้สิทธิและธุรกรรมต่างๆ(IP Licensing and Transaction Services) 

เอซิส สนใจในเทคโนโลยีและงานทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆอยู่เสมอเพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการมุ่งสร้างแหล่งเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี และเอซิสยินดีมอบคำปรึกษา หากท่านมีสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการจะเผยแพร่ ถ่ายทอดหรือทำธุรกิจ  เรามั่นใจว่าความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เรามีในภาคอุตสาหกรรม จะทำให้เราช่วยเพิ่มคุณค่าต่อสิ่งประดิษฐ์ของคุณได้อย่างมีศักยภาพ

 

ในทำนองเดียวกัน หากท่านกำลังหาเทคโนโลยีบางอย่างอยู่ อย่าลังเลที่จะปรึกษาเรา เรามั่นใจว่าจะสามารถช่วยให้คุณได้รับเทคโนโลยีที่คุณต้องการผ่านผลงานด้านเทคโนโลยีมากมายที่ผ่านมาของเรา ผนวกกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเรา กับกลุ่มธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา


การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี(Technology Licensing) 

เอซิส บริการให้คำปรึกษาเรื่องการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง ทั้งการเป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิหรือเป็นผู้ขออนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยี เราให้บริการลูกค้าด้วยความชำนาญและมากประสบการณ์ ในการจับค่เทคโนโลยีที่มีอยู่กับความจำเป็นและความต้องการของอุตสาหกรรม

 


แนวทางใหม่ในการสร้างผลกำไร

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆตระหนักถึงคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญาในการที่จะสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ประกอบการต่างๆมากขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทเอซิส แอสโซซิเอสท์ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มกำไรให้กับบริษัทในประเด็นนี้ บริษัทจึงเสนอบริการทางเลือกให้แก่ท่านในอันที่จะรวบรวมเงินทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาของท่านผ่านการให้อนุญาตสิทธิในสิทธิบัตร


เครือข่ายครอบคลุม

เนื่องจากบริษัทของเราเป็นที่รู้จักในแถบภูมิภาคเอเชีย และยังมีเครือข่ายพันธมิตรอยู่ในทุกมุมโลก ทำให้เราสามารถเสาะหาคู่สัญญาที่มีความสนใจในการขอรับอนุญาตสิทธิจากท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ด้วยความชำนาญด้านเทคโนโลยีของทางบริษัทจึงเป็นเรื่องง่ายที่สามารถเข้าใจถึงเทคโนโลยีของผู้อนุญาตสิทธิและเสาะหาคู่สัญญาที่สนใจในเทคโนโลยีแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยประสบการณ์ที่ผ่านมาทางบริษัทได้ติดต่อกับบริษัทระดับชั้นนำในการหาคู่อนุญาตสิทธิทางสิทธิบัตรนี้มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ICAP Ocean Tomo Honeywell สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย British Telecom Science and Technology Center(STC Vietnam) และ Korean Invention Promotion Association(KIPA)

บริษัทเอซิส เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมทุกด้าน รวมไปถึงเรื่องการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ ทั้งจากองค์กรขนาดใหญ่ สถาบันวิจัยทางการศึกษา หรือแม้แต่นักประดิษฐ์อิสระ เอซิสฯมีความเชื่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ จึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถทำให้ประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาของท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ปัจจุบัน บริษัทเอซิสทำหน้าที่ตัวแทนให้แก่บริษัทข้ามชาติและสถาบันวิจัยระดับชาติ อย่างเช่น Honeywell Inc. 

เอซิส สนใจในเทคโนโลยีและงานทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆอยู่เสมอเพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการมุ่งสร้างแหล่งเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี และเอซิสยินดีมอบคำปรึกษา หากท่านมีสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการจะเผยแพร่ ถ่ายทอดหรือทำธุรกิจ เรามั่นใจว่าความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เรามีในภาคอุตสาหกรรม จะทำให้เราช่วยเพิ่มคุณค่าต่อสิ่งประดิษฐ์ของคุณได้อย่างมีศักยภาพ 

ในทำนองเดียวกัน หากท่านกำลังหาเทคโนโลยีบางอย่างอยู่ อย่าลังเลที่จะปรึกษาเรา เรามั่นใจว่าจะสามารถช่วยให้คุณได้รับเทคโนโลยีที่คุณต้องการผ่านผลงานด้านเทคโนโลยีมากมายที่ผ่านมาของเรา ผนวกกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเรา กับกลุ่มธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา เอซิส บริการให้คำปรึกษาเรื่องการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง ทั้งการเป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิหรือเป็นผู้ขออนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยี เราให้บริการลูกค้าด้วยความชำนาญและมากประสบการณ์ ในการจับคู่เทคโนโลยีที่มีอยู่กับความจำเป็นและความต้องการของอุตสาหกรรม 

ข้อได้เปรียบของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

  • ทำให้ผู้ขออนุญาตใช้สิทธินั้นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่
  • ทำให้ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิสามารถเพิ่มคุณภาพสินค้าและประสิทธิภาพการผลิต และประสิทธิภาพทางต้นทุนให้เป็นประโยชน์ที่สุด
  • ทำให้ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ อันได้แก่ องค์กรวิจัยทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงงานที่เขาทุ่มเท
  • รายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถนำมาสนับสนุนการวิจัยและการศึกษาได้ต่อไป และสามารถเพิ่มพูนผลกำไรของบริษัทได้ 

เป็นที่ทราบกันดีว่า เอซิส สนใจในเทคโนโลยีนำสมัย และ ทรัพย์สินทางปัญญามาโดยตลอด เราเชื่อมั่นว่านั่นจะทำให้เราสามารถดึงคุณค่านวัตกรรมของท่านออกมาได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 


อำนวยความสะดวกในการจัดทำข้อตกลง 

เป็นธรรมดาเมื่อการจับคู่สัญญาลุล่วงไปด้วยดีนั้นการร่างข้อตกลงเพื่อความสบายใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายย่อมเกิดขึ้น ในฐานะผู้มีประสบการณ์และความชำนาญในการธุรกรรมด้านดังกล่าว เอซิส แอสโซซิเอสท์ จะดำเนินการช่วยเหลือในกระบวนการตกลงระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตั้งแต่ การตกลง ปรึกษาในประเด็นข้อกฎหมายและเทคนิค ในการร่างข้อตกลงด้วยบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านภาษา กฎหมาย และเทคนิค


Licensing Portfolio 

เป็นที่ทราบกันดีว่า เอซิส สนใจในเทคโนโลยีนำสมัย และ ทรัพย์สินทางปัญญามาโดยตลอด เราเชื่อมั่นว่านั่นจะทำให้เราสามารถดึงคุณค่านวัตกรรมของท่านออกมาได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทำนองเดียวกัน หากท่านกำลังหาเทคโนโลยีบางอย่างอยู่ อย่าลังเลที่จะปรึกษาเรา เรามั่นใจว่าจะสามารถช่วยให้คุณได้รับเทคโนโลยีที่คุณต้องการผ่านผลงานด้านเทคโนโลยีมากมายที่ผ่านมาของเรา ผนวกกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเรา กับกลุ่มธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา 


Visitors: 15,320