วันหยุดประจำปี 2560

บริษัทหยุดทำการ วันแม่แห่งชาติ / วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 14 สิงหาคม 2560 


วันหยุดประจำปี 2560         วันที่                                    รายละเอียด    
                                                                          

                                      มกราคม 2560

1-3 มกราคม 2560 วันขึ้นปีใหม่ / วันหยุดชดเชยวันปีใหม่

                                      กุมภาพันธ์ 2560

11-13 กุมภาพันธ์ 2560 วันมาฆบูชา / วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

                                      เมษายน 2560

6 เมษายน 2560 วันจักรี
13-17 เมษายน 2560 วันสงกรานต์ / วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

                                      พฤษภาคม 2560

1 พฤษภาคม 2560 วันแรงงาน
10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา
12 พฤษภาคม 2560 วันพืชมงคล

                                      กรกฎาคม 2560

8, 10 กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา / วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา
9,11 กรกฎาคม 2560  วันเข้าพรรษา / วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม 2560  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)

                                      สิงหาคม 2560

12-14 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ / วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

                                      ตุลาคม 2560

13 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช

                                      ธันวาคม 2560

5 ธันวาคม 2560 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
10-11 ธันวาคม 2560 วันรัฐธรรมนูญ / วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2560 วันสิ้นปี

Visitors: 15,321