เกี่ยวกับเรา

Axis Intellectual Capital Pte Ltd หรือ “เอซิส” ก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยเป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา(Intellectual Properties( IP)) ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย เอซิสมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าบริษัทมหาชน หน่วยงานรัฐบาล บริษัทเอกชนทั้งในประเทศไทย ต่างประเทศ และกลุ่มบริษัทกฏหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก “เอซิส” มีสำนักงานตั้งอยู่ในอีก 3 ประเทศด้วยกัน ได้แก่

1. ไทย (ก่อตั้งเมื่อปี 2548)
2. เวียดนาม (ก่อตั้งเมื่อปี 2555)
3. มาเลเซีย (ก่อตั้งเมื่อปี 2557)

เอซิส”  คงความเป็นองค์กรชั้นนำด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั่วทั้งภูมิภาคด้วยการผลิตผลงานอันมีคุณภาพระดับสากล ดำเนินงานโดยที่ปรึกษาทางด้านสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าในหลากหลายสาขา หลายชนชาติ ภาษา และวัฒนธรรม นอกจากนี้คณะที่ปรึกษาของเรายังเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ มาเลเซีย  มาไปกว่านั้น เรามีประสบการณ์โดยตรงในการยื่น แปล การจัดการ และดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนเกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าที่ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจและประเภทเทคโนโลยีอันหลากหลายมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน นอกจากนี้ยังเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีและด้วยมาตรฐานชั้นนำของกลุ่มบริษัทเอซิส ความชำนาญด้านการสื่อสารได้หลากหลายภาษา และการให้บริการอันโดดเด่น ส่งผลให้เอซิสเป็นบริษัทในระดับแนวหน้าเรื่องการดำเนินการด้านการคุ้มครองและสร้างมูลค่าให้แก่สินทรัพย์ทางปัญญา

ดังนั้น บริษัทเอซิส แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Axis Associates International Co., Ltd.)ซึ่งจดทะเบียนในไทยจึงได้ก่อตั้งมานานกว่า 10 ปี
• เราคือผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้วยประสบการณ์ยาวนานอย่างมืออาชีพ
• เรามี Associates และ Network ที่เป็นพันธมิตร ใน Region และ Worldwide
• เราคือผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก


ค่านิยมองค์กร

คำว่า “เอซิส” หมายถึง “สัมพันธไมตรีของสองสิ่งหรือมากกว่านั้น” ซึ่งก็สามารถบ่งชี้ถึงคติการทำงานของเรา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพอันดีงามและยืนยาวระหว่างลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา บริษัทมั่นใจว่าเรามีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของลูกค้าและหุ้นส่วนอย่างเต็มเปี่ยม นั่นทำให้ “เอซิส” สามารถสร้างสรรค์ พัฒนาต่อไปข้างหน้าได้อย่างดีที่สุด

วัฒนธรรมองค์กรของเอซิสนั้นประกอบไปด้วย การมีความคิดก้าวหน้า สร้างสรรค์ เด็ดเดี่ยว โดยบุคคลากรผู้มีใจรัก เราคือศูนย์รวมของคนที่มีพื้นเพแตกต่างหลากหลายแต่ทว่ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้วิสัยทัศน์การทำงานที่ต้องการส่งมอบนวัตกรรมใหม่ทางธุรกิจและบริการด้านกฏหมายได้อย่างดีเยี่ยม และด้วยกลยุทธ์เชิงบวกของเรา ทำให้เอซิสมองเห็นโอกาสในขณะที่ผู้อื่นมองเห็นอุปสรรค เราเห็นค่าของทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็นมากกว่าสิทธิในการถือครอง แต่สามารถแปลงสิ่งเหล่านั้นเป็นสินทรัพย์อันมีมูลค่าทางธุรกิจได้


ลูกค้าและพันธมิตร

เอซิสสามารถให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกได้โดยตรง เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านสำนักงานหรือหุ้นส่วนของเราที่ตั้งอยู่แต่ในละท้องถิ่นทั่วภูมิภาค กลุ่มองค์กรของเอซิสมีความรู้ที่ลึกซึ้งถึงแก่นแท้และมีความชำนาญการในหลากหลายด้าน ทั้งด้านกฏหมาย ธุรกิจ เทคโนโลยี ภาษาและวัฒนธรรม ทำให้เอซิสมีศักยภาพในการขจัดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำแตกต่างของตลาดโลกไปได้ และด้วยเหตุนี้ เอซิสจึงสามารถนำเสนอทางออกในการคุ้มครองทรัพย์สินและแหล่งต้นทุนทางปัญญาให้แก่ลูกค้าของเราได้อย่างดีที่สุด

เอซิสตระหนักถึงพลวัฒน์ของโลกที่เกี่ยวกับกฏหมาย ธุรกิจและเทคโนโลยี เราจึงดำเนินการเชิงรุกในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับสำนักกฏหมาย สถาบันวิจัย สถานศึกษา บริษัทโฆษณาและนักการตลาด เพื่อหลอมรวมกลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจทั้งหมดเข้ากับ HUB Service ของเรา ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เราสามารถมอบบริการคุณภาพระดับโลกได้อย่างเหมาะสมเท่าทันสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างบริบูรณ์


ทำไมต้องเลือกเรา

• มีประสบการณ์ยาวนานในวิชาชีพในการให้บริการ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคนิค(Well Establishment with Long Professional Experience and Specialized knowledge and Technical Experience)
• มีบริษัทในเครือที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริการด้าน IP และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(Having Related Companies with expertise in IP services and IP related services)
• มีเครือข่ายการให้บริการจดทะบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั่วภูมิภาคและทั่วโลก(Having network and associates worldwide at Vast Geographic Reach in providing international IP registration)
• มีการให้บริการอย่างครบวงจร แบบ One Stop Services(Providing IP related services with one stop services)
• ช่วยประหยัดต้นทุนลูกค้า จากการบริการที่ครบวงจรและมีเครือทั่วโลก(Cost Effective and Efficient for clients from providing services with one stop service location)
• ให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าฟรี(Free preliminary consultation to clients)

Visitors: 15,320